Tiltech heet iedereen welkom op onze opendeurdagen van 15 en 16 Mei 2019, doorlopend van 10Hr tot 16Hr.

Tilhulp voor Vandemoortele

Uitdaging

Bij Vandemoortele worden dagelijks boterblokken van 25 kg van palletten naar machines getransporteerd. De transportafstand is beperkt. Maar zonder hulp van een tilsysteem wordt het rollen en tillen algauw belastend voor de werknemer.

Het systeem moest niet alleen ergonomisch en efficiënt zijn, maar ook conform de hygiënevoorschriften. De oplossing moet voedingsgeschikt en afwasbaar zijn.  

Oplossing

Na een grondige analyse van de situatie kwamen de experts van Tiltech met een dubbel antwoord. Om de boterblokken van punt A naar B te transporteren, werd een portiek geïnstalleerd. 

Om vervolgens de blokken op te tillen en op de machine te plaatsen, werkt Tiltech met een tilhulpsysteem op maat. Aan het ene uiteinde van het systeem zijn mechanische grijpers bevestigd. Die klemmen de boterblokken. Aan het andere uiteinde kunnen operatoren het toestel bedienen. Daarvoor gebruiken ze een cilinder, die verticale maar ook horizontale bewegingen toelaat. 

Resultaat

Het hefsysteem van Tiltech heeft het werkproces bij Vandemoortele niet alleen ergonomischer gemaakt – zoals gevraagd. Ook op het vlak van efficiëntie blijkt het systeem zeer goed te werken. De klant ondervindt geen vertraging in het productieproces. Verder blijft het systeem conformeren aan alle hygiënevoorschriften.

“Bij Vandemoortele hadden we nood aan een hef- en transportmechanisme dat beantwoordt aan onze eisen op het vlak van hygiëne. Tiltech leverde een portiek met rails en een tilsysteem – beide op maat.” – Ronny Vereecke, Vandemoortele

Wens je zelf een dergelijke realisatie?

Contacteer ons
Tiltech nv -  Hoogveld Vriesenrot 22 -  9200  Dendermonde -  Belgium
  • VCA
  • ISO 14001